LEXNET
  EUROPEAN INFORMATION SIA
   

   
 
 
 
    
 
 
Previous
Up
Next
 
    
Africa
Austria
Denmark
France
Germany
Great Britain
Romania
Sweden
United States
Other memoirs
 

Denmark - Memoirs - 19th Century

Allen, S.F. (redaktør)
* Breve fra danske Krigsmænd - skrevne til Hjemmet under Felttogene 1848. 1849, 1850
* Gyldendalske Boghandel (f. Hegel), Kjøbenhavn 1873
Barth, Søren Chr
* Livserindringer af Oberst Søren Chr. Barth, Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand, Ridder af Sværdordenen, Sachsisk Albrechtsorden, Italiensk Mauritius- og St. Lazarusorden, Fransk Æreslegionsorden
* Trykt som manuskript, na 1900
Christensen, Møller Peder
* Krigerliv og Bondesind - Erindringer fra Treårskrigen udgivet for Institut for Dansk Kirkehistorie af Liss Davidsen
* G.E.C. Gads Forlag, København 1962
Clausen, J.P.S.S.
* 1848-49-50 - En Frivilligs Dagbog og Breve
* Otto W. Wroblwskis Forlag, København 1898
Cohen, A.D.
* Krigen 1848 og de Faldnes Minde & Krigen 1849 og de Faldnes Minde & Krigen 1850 og de Faldnes Minde
* M.C. Hempels Bogtrykkeri, Odense 1853
Dinesen, Wilhelm
* Fra Vest til Øst - syv skitser & Fra Ottende Brigade
* Rosenkilde og Bagger, København 1989
Hansen, J.
* Femten Aar i Udlandet 1864-1879
* Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, Kjøbenhavn 1880
Hegermann-Lindencrone, Cai
* Min Faders Erindringer - ved F. Hegermann-Lindencrone
* Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, København 1939
Helms, Johannes
* Soldaterliv i Krig og Fred - Beretninger fra Treaarskrigen 1848-50
* Strandbergs Forlag, na 1998
Henriksen, H.P.
* Feltliv - nogle erindinger og breve fra krigen i 1864 - nedskrevet af underkorporal H.P. Henriksen
* Det Berlingske Bogtrykkeri, København 1963
Holbøll, H.
* En Brigadeadjudants Erindringer fra Krigen 1864
* Vilhelm Trydes Forlag, København 1911
Jessen, Franz v. & Bertel Schyberg (editors)
* Dengang jeg drog afsted - samtidiges skildringer og billeder fra aarene 1848-1850 - samlede og udgivne af Franz v. Jessen i samarbejde med Bertel Shyberg
* Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, København 1948
Lorch, J.
* Skumlerier og Begivenheder fra Krigens Tid 1848-1850 - af J.L.
* Universitetsboghandler C.A. Reitzel, Kjøbenhavn 1852
Monrad, D.G.
* D.G. Monrads Deltagelse i Begivenhederne 1864 - en efterladt Redegørelse - udgivet ved Aage Friis
* Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, København 1914
Ræder, Jacob Thode
* Krigserindringer fra 1848-50
* Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, København 1911